Hypotheekvormen

Hypotheekvormen


Belangrijk om te weten:

U heeft recht op hypotheekrenteaftrek bij een annuïteitenhypotheek of bij een lineaire hypotheek die u in 30 jaar aflost. Krijgt u al hypotheekrenteaftrek op uw bestaande hypotheek? Dan houdt u die bij verhuizing of als u uw hypotheek oversluit.

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

Een annuïteitenlening is een lening waarin voor elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen, dat de totale betaling (de som van rente en aflossing) per termijn gelijk is.

Aanvankelijk bestaat dit bedrag grotendeels uit rente. Naarmate de looptijd van de lening verstrijkt, neemt het rentebedrag af en wordt het aflossingsdeel groter.

Aan het eind van de looptijd is dan de gehele hypotheek afgelost. De annuïteitenhypotheek biedt u veel zekerheid. Hoewel het in het begin lijkt alsof de annuïteitenhypotheek voordeliger is dan andere hypotheekvormen, bent u over de gehele looptijd bijna zeker duurder uit.

Annuïteiten hypotheek - voordelen

 • In het begin lage maandlasten: Omdat u in het begin bijna niets aflost en het rentedeel dus het grootst is, heeft u met deze hypotheekvorm relatief lage maandlasten. Echter, naarmate de looptijd van de lening verstrijkt lost u steeds meer af en dus betaalt u steeds minder rente. Hierdoor zal de netto maandlast gaan stijgen.
 • Stabiele (bruto) maandlasten: Met een annuïteitenhypotheek heeft u de zekerheid van een vast bedrag per maand (aflossing en rente) en weet u dus precies waar u aan toe bent.
 • Verruiming financiële armslag: In het begin kunt u de maandlasten laag houden en dat geeft u meer ruimte in uw bestedingspatroon. De stijging van de netto maandlast kunt u opvangen, bijvoorbeeld omdat u verwacht in de toekomst meer te gaan verdienen.
 • Vermogensvorming: Omdat in iedere maandtermijn een stukje aflossing zit (in het begin weinig doch later steeds meer) heeft u op het einde van de looptijd van de lening geen schuld meer. U heeft dan het huis volledig in eigendom zonder schuld. U kunt dus achteraf niet met een torenhoge schuld blijven zitten.
 • Lage premie risicoverzekering: Indien u uw nabestaanden niet wilt opzadelen met een hypotheekschuld, kunt u een overlijdensrisicoverzekering sluiten. "Shoppen" loont hier altijd de moeite!
 • Makkelijk te vergelijken: Offertes voor deze vorm zijn eenvoudiger te vergelijken dan offertes voor andere hypotheekvormen.
 • Lage aanvangslasten: In het begin geniet u maximaal van de renteaftrek en betaalt u slechts een klein bedrag aan aflossing. Naarmate de looptijd verder verstrijkt zullen de maandlasten gaan stijgen.

Annuïteiten hypotheek - nadelen

 • Op het eind hoge maandlasten: Omdat juin het begin bijna niets aflost en het rentedeel dus het grootst is, heeft u met deze hypotheekvorm in het begin relatief lage maandlasten. Echter, naarmate de looptijd van de lening verstrijkt betaalt u steeds minder rente. Dus ook uw renteaftrek wordt minder en dat leidt dan tot een hogere netto maandlast.
 • Afnemend fiscaal voordeel: Weliswaar geniet u bij deze hypotheekvorm een fiscaal voordeel, maar omdat het rentedeel gedurende de looptijd van de lening steeds kleiner wordt, profiteert u steeds minder van het fiscaal voordeel in de vorm van de renteaftrek. Dit nadeel wordt alleen maar groter als u gedurende de looptijd van de lening steeds meer gaat verdienen. Bij hogere inkomens heeft u immers ook een hogere aftrek.

Annuïteiten hypotheek - verzekeringen

 • Risicoverzekering: Heel vaak wordt geadviseerd om bij deze hypotheekvorm een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Een juiste keuze is in principe een annuïtair dalende risicoverzekering met dezelfde looptijd als de hypotheeklening. Zo wordt voorkomen dat als een of beide partners overlijden, de nabestaanden met (te) hoge woonlasten achterblijven.
 • Aankoopwaardeverzekering: Een aankoopwaardeverzekering zorgt ervoor dat wanneer u onverhoopt in betalingsproblemen komt en uw woning verkocht moet worden, u geen risico loopt dat u minder dan de aankoopwaarde ontvangt. Mocht uw woning voor minder verkocht worden dan u ervoor betaalt heeft, zal het verschil door de aankoopwaardeverzekering vergoed worden. Lees wel de polisvoorwaarden goed door!
 • Arbeidsongeschiktheid-dekking: Onderschat de kans dat u gedurende de looptijd van de hypotheek arbeidsongeschikt wordt niet. Het inkomen valt vaak veel verder terugvalt dan verwacht. Ook wanneer uw werkgever extra voorzieningen, zoals een WIA-gatverzekering, heeft getroffen daalt uw inkomen met tenminste 30%.
 • Dit kan ervoor zorg dragen dat de betaling van de maandelijkse lasten in gevaar komt. Een aanvullende verzekering kan ervoor zorgen dat uw maandlasten in verhouding tot uw WIA-inkomen weer op een acceptabel niveau komen.
 • WW-dekking: Werkeloosheid kan uw inkomen fors doen dalen. De betaling van de maandelijkse hypotheeklasten kan hierdoor in gevaar komen. Een aanvullende WW-verzekering (duur 12 maanden) kan ervoor zorgen dat de maandtermijnen aangepast worden zodat deze weer beter overeenstemmen met uw WW-inkomen. Zodra u weer werk heeft en uw inkomen op het oude niveau is, nemen ook de maandelijkse lasten weer de oorspronkelijke hoogte aan.
 • Rechtsbijstand voor woningeigenaren: Als woningeigenaar kan het gebeuren dat u rechten niet altijd even nauwkeurig door anderen gerespecteerd worden. U zult dan uw recht moeten halen. Maar dat is niet makkelijk en doorgaans niet goedkoop. Een rechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden. Een rechtsbijstand verzekert u van juridische bijstand indien het nodig is een ander in rechte aan te spreken. U kunt daarbij denken aan een aannemer die de afspraken niet nakomt of ten aanzien van een geschil met de gemeente. Indien u al een rechtsbijstandverzekering heeft loont het zeker de moeite om na te kijken of rechtsbijstand in de hoedanigheid van woningeigenaar eveneens gedekt is.

Annuïteiten hypotheek - interessant voor:

 • Heeft u een relatief laag inkomen, maar een goed toekomstperspectief, dan kunt u overwegen om annuïteitenhypotheek af te sluiten. Bijvoorbeeld een jonge man of vrouw, aan het begin van een loopbaan, nu nog alleenstaand.
 • Met de annuïteitenhypotheek kunt u nu profiteren van lagere maandlasten. Op het moment dat u meer gaat verdienen kunt u de dan stijgende maandlasten makkelijk aan.
 • Deze hypotheekvorm wordt met name gesloten als u toch niet van de fiscale hypotheekrenteaftrek kunt genieten. Bijvoorbeeld bij een tweede woning of een zakelijke hypotheek.

Annuïteiten hypotheek - andere redenen

 • u wilt tussentijds uw schuld verminderen
 • u wilt geen vermogen opbouwen om op de einddatum af te kunnen lossen
 • u wilt uw geld niet beleggen in uw eigen huis
 • u heeft er geen problemen mee dat uw fiscaal voordeel afneemt
 • u heeft er geen probleem mee dat uw netto maandlasten geleidelijk zullen stijgen
 • u wilt in het begin lage netto aanvangslasten
 • u wilt gelijkblijvende bruto maandlasten gedurende de looptijd
 • indien u een hogere leeftijd of slechtere gezondheid heeft, zult u wellicht problemen ondervinden bij het sluiten van een kapitaal- en aanvullende verzekeringen. De annuïteitenhypotheek biedt dan een goed alternatief voor een hypotheek met vermogensopbouw

Neem contact op!

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

Doorgaans wordt er bij een aflossingsvrije hypotheek niet maandelijks op de lening afgelost. In plaats daarvan wordt er vaak afgelost bij de verkoop van de woning. Net als bij de annuïteitenhypotheek blijven de maandelijkse lasten constant zolang de rente gelijk blijft.

Aflossingsvrij betekent niet dat u niet mág aflossen. Als u de restschuld wilt verlagen om uiteindelijk minder rente te betalen, mag u jaarlijks een bedrag boetevrij aflossen. Dit bedrag is vaak wel gebonden aan een maximum.

Aflosvrije hypotheek - voordelen

 • Lage maandlasten: Omdat u niets aflost maar alleen de rente betaalt, heeft u met deze hypotheekvorm de relatief laagste maandlasten.
 • Stabiele maandlasten: Met een aflosvrije hypotheek heeft u de zekerheid van een vast bedrag per maand en weet u dus precies waar u aan toe bent.
 • Geen verplichte vermogensopbouw :  U bent niet verplicht om vermogen op te bouwen om daarmee de hypotheek af te kunnen lossen.
 • Maximaal fiscaal voordeel: U betaalt rente over over de hele looptijd van de lening. Hierdoor profiteert u ieder jaar maximaal van het fiscaal voordeel in de vorm van de renteaftrek. Let op de fiscale wijzigingen per 01-01-2013!
 • Verruiming financiële armslag: De lage maandlasten geven u meer ruimte in uw bestedingspatroon. Bij een beperkt budget is dit een groot voordeel.
 • Makkelijk te vergelijken: Offerten voor deze hypotheekvorm zijn onderling heel gemakkelijk te vergelijken.
 • Bescherming tegen te hoge hypotheek: Omdat u meestal maar een bepaald % van de executie waarde aflossingsvrij kunt lenen, leent u nooit boven uw draagkracht.
 • Geen verplichte tussentijdse aflossingen: U bent niet verplicht om tussentijds af te lossen.
 • Lage premie risicoverzekering: Indien u uw nabestaanden niet wilt opzadelen met een hypotheekschuld, kunt u een overlijdensrisicoverzekering sluiten. "Shoppen" loont hier altijd de moeite!
 • Flexibel: U heeft veel vrijheid en flexibiliteit met betrekking tot aflossing, vermogensopbouw en eventuele aanvullende verzekeringen.

Aflosvrije hypotheek - nadelen

 • De schuld blijft bestaan: Omdat u niets aflost vermindert uw hypotheekschuld niet. U bouwt dus geen vermogen op. Het niet aflossen geeft een behoorlijk risico en u blijft een hypotheek houden totdat je het huis verkoopt. Zolang u in uw huis blijft wonen komt u nooit uit de schulden.
 • Rentelasten blijven bestaan: Omdat u niet aflost blijft u de rente betalen. Na 30 jaar is deze rente niet meer aftrekbaar.
 • Lastenstijging bij pensionering: Na pensionering loopt u grote kans dat de nettolast stijgt vanwege een vermindering van belastingaftrek.
 • Eigen geld inbrengen: Umoet beschikken over eigen geld omdat u maar een bepaald % van de executiewaarde aflossingsvrij kunt lenen.

Aflosvrije hypotheek - verzekeringen

 • Risicoverzekering: Heel vaak wordt u geadviseerd om bij deze hypotheekvorm een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Een juiste keuze is in principe een gelijkblijvende risicoverzekering met dezelfde looptijd als de hypotheeklening. Zo wordt voorkomen dat als een of beide partners overlijden, de nabestaanden met (te) hoge woonlasten achterblijven. Overigens: bij een volledig aflossingsvrije hypotheek verplicht de geldverstrekker u meestal tot het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering.
 • Aankoopwaardeverzekering: Een aankoopwaardeverzekering zorgt ervoor dat wanneer u onverhoopt in betalingsproblemen komt en uw woning verkocht moet worden, u geen risico loopt dat u minder dan de aankoopwaarde ontvangt. Mocht uw woning voor minder verkocht worden dan u ervoor betaalt heeft, zal het verschil door de aankoopwaardeverzekering vergoed worden. Lees de betreffende polisvoorwaarden goed door!
 • Arbeidsongeschiktheid-dekking: Onderschat de kans dat u gedurende de looptijd van de hypotheek arbeidsongeschikt wordt niet. Het inkomen valt vaak veel verder terugvalt dan verwacht. Ook wanneer uw werkgever extra voorzieningen, zoals een WIA-gatverzekering, heeft getroffen daalt uw inkomen met tenminste 30%. Dit kan ervoor zorg dragen dat de betaling van de maandelijkse lasten in gevaar komt. Een aanvullende verzekering kan ervoor zorgen dat de maandlasten in verhouding tot uw WIA-inkomen weer op een acceptabel niveau komen.
 • WW-dekking: Werkeloosheid kan uw inkomen fors doen dalen. De betaling van de maandelijkse hypotheeklasten kan hierdoor in gevaar komen. Een aanvullende WW-verzekering kan ervoor zorgen dat de maandtermijnen aangepast worden zodat deze weer beter overeenstemmen met uw WW-inkomen.
  Zodra u weer werk heeft en uw inkomen op het oude niveau is, nemen ook de maandelijkse lasten weer de oorspronkelijke hoogte aan.
 • Rechtsbijstand voor woningeigenaren: Als woningeigenaar kan het gebeuren dat uw rechten niet altijd even nauwkeurig door anderen gerespecteerd worden. U zult dan uw recht moeten halen. Maar dat is niet makkelijk en doorgaans niet goedkoop. Een rechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden. Een rechtsbijstand verzekert u van juridische bijstand indien het nodig is een ander in rechte aan te spreken. U kunt daarbij denken aan een aannemer die de afspraken niet nakomt of ten aanzien van een geschil met uw gemeente. Indien u al een rechtsbijstandverzekering heeft loont het zeker de moeite om na te kijken of rechtsbijstand in de hoedanigheid van woningeigenaar eveneens gedekt is.

Aflosvrije hypotheek - interessant voor...

 • Voor wie is deze vorm interessant? Een aflossingsvrije hypotheek is interessant wanneer u slechts klein gedeelte van de waarde van uw huis in hypotheek wilt geven om bijvoorbeeld extra geld voor een aan- of verbouwing vrij te maken. Ook voor mensen op latere leeftijd, die gaan verhuizen naar een kleinere woning en een behoorlijk gedeelte eigen geld inbrengen, is deze hypotheekvorm zeer geschikt.
 • Een goede Tip: Het is vaak niet verstandig om een zo groot mogelijke aflossingsvrije hypotheek te nemen om zo een lage maandlast te bereiken. Veelal leidt dit tot een verschuiving van de lasten naar de toekomst. De hypotheek zal toch een keer moeten worden ingelost. De kans is groot dat u veel te lang met een schuld blijft zitten.

Aflosvrije hypotheek - andere redenen

 • u wilt niet tussentijds aflossen
 • u wilt maximaal fiscaal voordeel genieten
 • u wilt geen kapitaal bij elkaar sparen om later af te kunnen lossen
 • u heeft er geen problemen mee dat de schuld blijft bestaan
 • u vindt flexibiliteit belangrijk
 • u hereft een bedrag aan eigen geld ter beschikking
 • u wilt een zo laag mogelijke hypotheeklast
 • u wilt (een deel) van uw eigen geld in het huis investeren

Neem contact op!

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

Bij een bankspaarhypotheek betaalt u een vast bedrag aan rente voor de hypotheek en een spaarbedrag voor de spaarrekening. Aan het einde van de looptijd lost u de hypotheek in één keer in met het gespaarde bedrag van de rekening. Gedurende de looptijd van de hypotheek vinden er dus geen aflossingen plaats.

Kenmerkend voor de bankspaarhypotheek is dat de rekening (Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of Beleggersrekening Eigen Woning (BEW)) onlosmakelijk is verbonden aan de hypothecaire lening. Bij de SEW geldt dat de spaarrekening een gegarandeerde waarde op einddatum heeft. Deze gegarandeerde waarde is gelijk aan het bedrag van de hypothecaire lening. Voor de BEW geldt de garantie uiteraard niet!

Het rendement op de maandelijkse inleg op de SEW is gekoppeld aan de hypotheekrente die u betaalt. Het rentepercentage dat u betaalt is tevens het rentepercentage dat u vergoed krijgt op de spaarrekening.
De bankspaarhypotheek bevat standaard geen aanvullende overlijdensrisicoverzekering.

Neem contact op!

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

Bij de Beleggingshypotheek betaalt u, naast de rente voor de hypotheeklening, een premie voor een beleggingsverzekering. Er vinden geen maandelijkse aflossingen plaats. De premie wordt belegd in een door u aangewezen beleggingsfonds. De aflossing op einddatum vindt plaats met de uitkering uit de beleggingsverzekering.

Vaak wordt ervoor gekozen om hierin een overlijdensrisicoverzekering op te nemen. Deze garandeert dat bij plotseling overlijden de hypotheek geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. Omdat aflossing tijdens de looptijd niet plaatsvindt profiteert u optimaal van de hypotheekrente-aftrek.

Het verschil met een effectenhypotheek is dat u geen effectenrekening opent maar een beleggingsverzekering sluit. En het verschil tussen deze vorm en de leven- of spaarhypotheek is dat het spaardeel van de premie wordt belegd in beleggingsfondsen.

Neem contact op!

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

Bij de effectenhypotheek wordt eenmalig een bedrag in een beleggingsfonds gestort. Het verschil met een beleggingshypotheek is dat u hier een effectenrekening opent. Bij veel geldverstrekkers mag u uw eigen beleggingsportefeuille inbrengen. Met de effectenportefeuille stuurt u aan op koerswinst en dus een hoger kapitaal. Met dit kapitaal lost u aan het einde van de looptijd de hypotheek af.

Neem contact op!

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

De hybride hypotheek is een combinatie van de Spaarhypotheek en de Beleggingshypotheek en u kunt zelf kiezen hoe u het kapitaal in de levensverzekering wilt opbouwen. U betaalt rente over het geleende bedrag en een premie voor de levensverzekering.

U heeft dan ook de volgende opties:

 • u kunt sparen
 • u kunt beleggen
 • u kunt sparen én beleggen

Neem contact op!

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

U heeft eigenlijk een doorlopend krediet met uw huis als onderpand. Een krediethypotheek is de meest flexibele hypotheekvorm die er bestaat.

Neem contact op!

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

Bij een (traditionele) levenhypotheek lost u niet af, maar betaalt u een premie voor een levensverzekering en natuurlijk ook de rente over de hypotheeklening. De looptijd van de verzekering is gelijk aan de looptijd van de lening. De levensverzekering keert op het eind van de looptijd een gegarandeerd kapitaal uit. Echter, na de looptijd van de verzekering krijgt u van de verzekeraar ook een winstuitkering.

Met dit gegarandeerde eindkapitaal + de winstuitkering lost u uw hypotheek af. De levensverzekering keert niet alleen uit als u op de einddatum in leven bent maar ook bij eerder overlijden. Als uw levensverzekering voldoet aan een aantal voorwaarden maakt u hiermee gebruik van de mogelijkheid om belastingvrij een kapitaal op te bouwen.

Het verschil tussen een levenhypotheek en een spaar- en beleggingshypotheek is de manier hoe het rendement tot stand komt. In een levenhypotheek wordt gebruik gemaakt van een maatschappijwinstdelende polis. U krijgt meestal een gegarandeerd rendement van 3-4% en meer als de verzekeringsmaatschappij meer winst maakt.

Neem contact op!

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

De meest simpele hypotheekvorm is de lineaire hypotheek. U leent hierbij een hypotheekbedrag, dat gedurende de looptijd van de lening in gelijke bedragen wordt afgelost.

Over de schuld betaalt u steeds een bedrag aan rente. Het bedrag waarmee u aflost blijft gedurende de gehele looptijd gelijk. Maar omdat de hypotheekschuld door deze aflossingen steeds kleiner wordt, daalt het bedrag dat u aan rente betaalt.

.

Lineaire hypotheek - voordelen

 • Snel afnemende hypotheekschuld: Bij de lineaire hypotheek lost u maandelijks een vast bedrag af. Uw schuld wordt dus iedere maand snel kleiner in vergelijking met de annuïteiten hypotheek.
 • Dalende maandlast: Omdat u ieder jaar rente betaalt over een steeds kleiner wordende schuld, zal dit rentebedrag telkens lager zijn. De maandlast zal dus afnemen. Uw bestedingsruimte zal gaan toenemen.
 • Goedkoopste hypotheekvorm waarbij wordt afgelost: Als u kijkt naar de totale lasten van deze hypotheekvorm (alle aflossingen + alle rentebetalingen over de gehele looptijd) zult u bemerken dat de lineaire hypotheek de goedkoopste hypotheek is. Let op: dit moet u niet verwarren met het begrip "de laagste maandlast"!!
 • Vermogensvorming: Omdat iedere maand een vast bedrag aan aflossing wordt betaald, heeft u op het einde van de looptijd van de lening geen schuld meer. U heeft dan uw huis volledig in eigendom zonder schuld. Op deze wijze bouwt u een stuk vermogen op.
 • Totale rentelast is relatief laag: Gerekend over de gehele looptijd van de hypotheek betaal t u bij deze hypotheekvorm de laagste rentelasten.
 • Verruiming financiële armslag: De steeds lager wordende maandlasten geven u steeds meer ruimte in uw bestedingspatroon.
 • Makkelijk te vergelijken: Offertes voor deze vorm zijn eenvoudiger te vergelijken dan offertes voor andere hypotheekvormen.
 • Lage premie risicoverzekering: Indien u uw nabestaanden niet wilt opzadelen met een hypotheekschuld, kunt u een overlijdensrisicoverzekering sluiten. Kendall Mason Hypotheken gaat op zoek naar simpelweg de goedkoopste aanbieder. "Shoppen" loont altijd de moeite!

Lineaire hypotheek - nadelen

 • Afnemend fiscaal voordeel: Weliswaar geniet u bij deze hypotheekvorm een fiscaal voordeel, maar omdat het rentedeel gedurende de looptijd van de lening snel kleiner wordt, profiteert u steeds minder van de renteaftrek. Dit nadeel wordt alleen maar groter als u gedurende de looptijd van de lening steeds meer gaat verdienen. Bij hogere inkomens heeft u immers ook een hogere aftrekmogelijkheid waar u steeds minder gebruik van maakt.
 • In het begin hoge maandlasten: Met de lineaire hypotheek lost u vanaf het begin maandelijks een vast bedrag af. Naast deze relatief hoge aflossing betaalt u in het begin tevens de rente over de volledige hypotheekschuld.
 • Beperking financiële armslag: In het begin zijn de maandlasten erg hoog en dat beperkt u in uw bestedingspatroon. De lineaire hypotheek is dus niet zo geschikt voor mensen met een laag salaris; zij zijn meer gebaat bij andere hypotheekvorm.

Lineaire hypotheek - verzekeringen

 • Risicoverzekering: Heel vaak zullen wij u adviseren om bij deze hypotheekvorm een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Een juiste keuze is in principe een lineair dalende risicoverzekering met dezelfde looptijd als de hypotheeklening. Zo wordt voorkomen dat als een of beide partners overlijden, de nabestaanden met (te) hoge woonlasten achterblijven.
 • Aankoopwaardeverzekering: Hoewel het niet de algemene verwachting is dat de woningprijzen op lange termijn verder zullen dalen, kan niemand in de toekomst kijken. Hetzelfde geldt voor uw persoonlijke situatie. Een aankoopwaardeverzekering zorgt ervoor dat wanneer u onverhoopt in betalingsproblemen komt en uw woning verkocht moet worden, u geen risico loopt dat u minder dan de aankoopwaarde ontvangt. Mocht uw woning voor minder verkocht worden dan u ervoor betaalt heeft, zal het verschil door de aankoopwaardeverzekering vergoed worden. Lees wel de polisvoorwaarden goed door!
 • Arbeidsongeschiktheid-dekking: Onderschat de kans dat u gedurende de looptijd van de hypotheek arbeidsongeschikt wordt niet. Het inkomen valt vaak veel verder terugvalt dan verwacht. Ook wanneer uw werkgever extra voorzieningen, zoals een WIA-gatverzekering, heeft getroffen daalt uw inkomen met minstens 30%. Dit kan ervoor zorgdragen dat de betaling van de maandelijkse lasten in gevaar komt. Een aanvullende verzekering kan ervoor zorgen dat uw maandlasten in verhouding tot uw WIA-inkomen weer op een acceptabel niveau komen.
 • WW-dekking: Werkeloosheid kan uw inkomen fors doen dalen. De betaling van de maandelijkse hypotheeklasten kan hierdoor in gevaar komen. Een aanvullende WW-verzekering (12 maanden) kan ervoor zorgen dat de maandtermijnen aangepast worden zodat deze weer beter overeenstemmen met uw WW-inkomen. Zodra u weer werk heeft en uiw inkomen op het oude niveau is, nemen ook de maandelijkse lasten weer de oorspronkelijke hoogte aan.
 • Rechtsbijstand voor woningeigenaren: Als woningeigenaar kan het gebeuren dat uw rechten niet altijd even nauwkeurig door anderen gerespecteerd worden. U zult dan uw recht moeten halen. Maar dat is niet makkelijk en doorgaans niet goedkoop. Een rechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden. Een rechtsbijstandverzekering verzekert u van juridische bijstand indien het nodig is een ander in rechte aan te spreken. U kunt daarbij denken aan een aannemer die de afspraken niet nakomt of ten aanzien van een geschil met de gemeente. Indien u al een rechtsbijstandverzekering heeft loont het zeker de moeite om na te kijken of rechtsbijstand in de hoedanigheid van woningeigenaar eveneens gedekt is.

Lineaire hypotheek - interessant voor...

 • In het algemeen: wanneer u snel een vermogen op wilt bouwen (in de vorm van een steeds hoger wordende overwaarde op de woning) of snel een schuld wenst af te lossen, is een lineaire hypotheek interessant.
 • Een lineaire hypotheek is met name interessant voor mensen die op termijn hun inkomen zien dalen en snel de hypotheekschuld willen verlagen. Dit zijn meestal mensen met een hoog inkomen bij wie de pensioendatum nadert. Maar ook bijvoorbeeld tweeverdieners waarvan er één in de loop van de tijd minder wil gaan werken.

Lineaire hypotheek - andere redenen...

 • u wilt uw schuld tussentijds aflossen
 • u hebt geen behoefte aan een vermogen om op de einddatum te kunnen aflossen
 • u heeft er geen problemen mee dat uw jaarlijks fiscaal voordeel snel afneemt
 • u wilt niet beleggen
 • u wilt dat uw maandlasten afnemen gedurende de looptijd

Neem contact op!

Let op: renteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

Een spaarhypotheek is een specifieke vorm van een levenhypotheek: een combinatie van een hypotheeklening en een levensverzekering. Kenmerkend voor de spaarhypotheek is dat de levensverzekering onlosmakelijk is verbonden aan de hypothecaire lening en dat de levensverzekering een gegarandeerde poliswaarde op einddatum en bij overlijden heeft. Deze poliswaarde is gelijk aan het bedrag van de hypothecaire lening.

Het rendement op de maandelijkse inleg is gekoppeld aan de hypotheekrente die u betaalt. Het rentepercentage dat u betaalt is tevens het rentepercentage dat u vergoed krijgt in uw spaar-/levensverzekering.

Gedurende de looptijd van de hypotheek vinden er geen aflossingen plaats. U betaalt rente en daarnaast betaalt u premie die precies zo hoog is dat de verzekering voldoende uitkeert om de hypotheek af te lossen.

Neem contact op!

Waar moet u aan denken bij de keuze voor een hypotheekvorm?


U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in een looptijd van 30 jaar volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken.

Koop u uw eerste huis? Dan kunt u dus alleen nog met een lineaire of annuïteitenhypotheek (onder voorwaarden) de rente aftrekken van uw inkomstenbelasting. Welke hypotheekvorm bij u past, hangt af van uw situatie en uiteraard van uw wensen. Kendall Mason Hypotheken kan u er alles over vertellen.

Heeft u al een huis en heeft u een bankspaarhypotheek of een beleggingshypotheek? Kijk dan goed wat u doet met deze spaarproducten. In 2013 zijn de regels voor hypotheekrenteaftrek veranderd. Hierdoor kunnen nieuwe huizenbezitters deze producten niet afsluiten.

Maar als u al een huis en hypotheek had vóór 2013, kunt u deze spaarproducten meenemen. Vanaf april 2017 kunt u er ook voor kiezen om deze hypotheken af te lossen. De regel dat de producten minstens 15 of 20 jaar moeten hebben gelopen gelden niet meer.

Informeer ons over bovenstaande zodat we dat kunnen meenemen in ons advies!

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij u iedere maand een vast bedrag betaalt. Dit bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Het vaste bedrag noemen de we de annuïteit.

De schuld daalt langzaam omdat u in de eerste helft van de looptijd vooral rente betaalt. Doordat u in het begin meer rente betaalt zijn uw netto maandlasten lager. U kunt dan immers meer rente aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Uw annuïteitenhypotheek is op de einddatum helemaal afgelost.

Met een lineaire hypotheek lost u maandelijks een vast bedrag af. Uw hypotheekschuld wordt zo steeds kleiner. U betaalt daarnaast rente over de resterende hypotheekschuld. Doordat deze schuld daalt, betaalt u steeds minder rente. Uw maandlasten worden daarom tijdens de rentevaste periode steeds lager. Uw lineaire hypotheek is op de einddatum helemaal afgelost.

De belangrijkste verschillen tussen deze beide hypotheekvormen:

 • bij de lineaire hypotheek zijn de hypotheeklasten (aflossing en rente) aan het begin van de looptijd een stuk hoger en aan het eind van de looptijd een stuk lager, vergeleken met een annuïteitenhypotheek
 • bij de lineaire hypotheek betaalt u het minste aan rente, gemeten over de gehele looptijd
 • anders gezegd:  het verschil is dat u bij een annuïteitenhypotheek elke maand hetzelfde bedrag aan de geldverstrekker betaalt terwijl u bij een lineaire hypotheek elke maand ietsje minder betaalt.

Wij rekenen voor u uit of u de woonlasten ook nog kunt betalen als er iets gebeurt, zoals werkeloos worden of arbeidsongeschikt raken, of als u of uw partner overlijdt.

Werkt u in loondienst, dan hebben uw nabestaanden via uw pensioenfonds vaak (maar niet altijd) recht op een nabestaanden-pensioen.

Bij ons advies houden wij zeker rekening met deze optie! Met de Nationale Hypotheek Garantie voorkomt u problemen als u uw huis gedwongen moet verkopen en de verkoopprijs lager is dan de hypotheekschuld. Dan heeft u namelijk een restschuld. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij een scheiding of werkloosheid.

Als u voldoet aan de voorwaarden neemt NHG uw eventuele restschuld over. Voor een hypotheek met NHG kunt u overigens ook een lagere rente krijgen.

Als uw persoonlijke hypotheekadviseur gaan we op zoek naar de geldverstrekker die het beste aansluit bij uw persoonlijke wensen.


.