Echtscheiding & pensioen

De verdeling van het ouderdomspensioen staat ook bekend als de verevening van pensioenrechten bij scheiding. Hieronder vindt u aanvullende informatie!

Gaat u scheiden of laat u uw geregistreerd partnerschap ontbinden?

Dan hebben u en uw ex-partner beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen. Het gaat om het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. U moet uw scheiding wel melden bij het pensioenfonds.

Geen huwelijk of partnerschap: zelf afspraken over pensioen

U gaat uit elkaar en bent niet getrouwd. Of u heeft geen geregistreerd partnerschap. Dan maakt u zelf afspraken over de verdeling van uw pensioen. Bijvoorbeeld in een samenlevingscontract.

U kunt uw scheiding melden bij uw pensioenfonds(en). Gebruik daarvoor het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen. Let op: u moet de melding van uw scheiding binnen 2 jaar na de scheiding doen.

Pensioenuitvoerder krijgt formulier te laat

Ontvangt de pensioenuitvoerder het formulier te laat? Dan moet u het pensioen zelf verdelen met uw ex-partner. De partner die het pensioen opbouwde, betaalt aan de ander een deel van het pensioen.

U kunt met uw ex-partner bepalen hoe u het pensioen verdeelt. Bijvoorbeeld 60% voor de ene partner en 40% voor de andere partner. U moet deze afspraken vastleggen in het scheidingsconvenant of in uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

U kunt met uw ex-partner ook afspreken om het pensioen helemaal niet te verdelen. Bijvoorbeeld als u en uw ex-partner allebei ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd.

U moet deze afspraken vastleggen in:

meldt dit aan uw pensioenfonds met het mededelingsformulier.

Wat er met het nabestaandenpensioen gebeurt, hangt af van het soort nabestaandenpensioen.

  • Een nabestaandenpensioen op risicobasis komt na de echtscheiding te vervallen en dus valt er niets te verdelen. Bij het ontbreken van een nabestaandenpensioen is het wellicht een goed idee om een overlijdensrisico-verzekering af te sluiten.
  • Een opbouwbestaandenpensioen gaat volledig naar uw ex-partner. Dat is wettelijk zo geregeld. U kunt overigens ook andere afspraken maken.

De Wet verevening pensioen bij scheiding geldt niet voor lijfrentes en andere verzekeringsproducten. U moet de waarde dan wel verdelen, maar volgens andere regels. Door belastingregels kan het ingewikkeld zijn hoe de verdeling moet plaatsvinden.