Echtscheiding & verzekeringen

Uw verzekeringen bij scheiden doornemen is waarschijnlijk niet iets waar u als eerste aan denkt, maar wel belangrijk. Sommige verzekeringen moeten namelijk aangepast of opnieuw afgesloten worden.

De huidige schadeverzekeringen kan door één van u beiden worden voortgezet. De ander zal tijdig zelf nieuwe verzekeringen moeten aanvragen. Hieronder een aantal belangrijke verzekeringen waar u een besluit over moet nemen:

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering geldt vaak voor het hele gezin. Na een scheiding sluiten de ex-partners ieder hun eigen aansprakelijkheidsverzekering af. Zijn er kinderen? Dan moeten die op de verzekering van één van de ouders worden meeverzekerd. Vaak is dat de ouder bij wie het kind het meest verblijft.

Inboedelverzekering

Bij een scheiding worden de spullen vaak verdeeld. Blijft 1 van de ex-partners in het huis wonen? Dan kan die de inboedel­verzekering houden. De premie kan wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de gezins­samenstelling verandert. Het is dus handig om opnieuw een berekening te maken.

Opstalverzekering

Heeft u een koophuis? Dan moet u meestal een opstalverzekering afsluiten. Hiermee verzekert u uw woning, tuin en de vaste onderdelen in uw woning. Een keuken bijvoorbeeld. Blijft u na de scheiding achter in het koophuis waar u beiden in woonden? Dan hoeft u de opstal­verzekering alleen maar op uw naam te zetten. De premie kan wel wijzigen als de gezins­samenstelling verandert.

Autoverzekering

Heeft u een gezamenlijke auto als u gaat scheiden? De schadevrije jaren zijn alleen voor de partner op wiens naam de auto stond. De andere partner gaat bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering mogelijk meer premie betalen. Vaak is het mogelijk om de schadevrije jaren bij een scheiding over te dragen aan de ex-partner.

Reisverzekering

Na de scheiding gaat u waarschijnlijk niet meer samen op vakantie. U regelt dan beiden uw eigen verzekering. U kunt kiezen voor een doorlopende reisverzekering. Dan bent u altijd verzekerd. Heeft u na de scheiding voorlopig geen plannen om op reis te gaan? Dan kunt u ook wachten. Dat scheelt in de kosten. Als u weer op reis gaat sluit u een kortlopende of doorlopende reisverzekering af.

Rechtsbijstandverzekering

De gezamenlijke rechtsbijstandverzekering dekt bij een scheiding in sommige gevallen de kosten van een mediator. Na de scheiding kunnen de ex-partners ieder een eigen verzekering afsluiten. Kinderen worden op de verzekering van 1 van de ouders meeverzekerd.

Zorgverzekering

Als u allebei een eigen zorgpolis heeft, hoeft u niet zoveel te doen. U houdt gewoon uw eigen verzekering. Gaat één van u of gaat u beiden verhuizen? Dan wordt de adreswijziging die u bij de gemeente doorgeeft ook automatisch doorgegeven aan de zorgverzekeraar. Het gebeurt regelmatig dat partners samen op één zorgpolis staan. In dat geval moet de hoofdverzekerde aan de zorgverzekeraar doorgeven dat u uit elkaar gaat.

Vervolgens wordt de zorgverzekering van de ex-partner stopgezet. Hij of zij stapt over naar een andere verzekeraar en sluit een nieuwe zorgverzekering af. Voor de hoofdverzekerde verandert er niets: zijn of haar zorgverzekering loopt gewoon door.

Kinderen zijn tot 18 jaar meeverzekerd op de polis van één van de ouders. Als u uit elkaar gaat, is het verstandig om de kinderen mee te verzekeren op de polis met de hoogste dekking. Het is belangrijk om op tijd door te geven op welke zorgpolis het kind bijgeschreven moet worden. U mag zelf bepalen bij welke ouder dit is.

Als uw eigen uitvaartverzekering en die van de partner en kinderen samen op één naam staan, dan kan dit gemakkelijk gesplitst worden.

Het kan goed zijn dat uw ex-partner als begunstigde op uw polis vermeld staat. Het is verstandig hier rekening mee te houden en dit op tijd te wijzigen.

Daarvoor hoeft u niet te wachten tot de scheiding definitief is. Neem hierover contact op met ons kantoor.

Als u uit elkaar gaat, denkt u vast aan het opzeggen van uw levens- e/o overlijdens-risicoverzekeringen. Toch is opzeggen niet altijd de beste keuze. Een overlijdens-risicoverzekering (ORV) kan in sommige gevallen juist een slimme oplossing zijn:

De alimentatie stopt als uw ex-partner overlijdt

Na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap, kan het zo zijn dat u en uw ex-partner elkaar financieel blijven ondersteunen. Het kan gaan om een bijdrage aan elkaars levensonderhoud en de opvoeding en verzorging van uw kinderen. Dit noemen we alimentatie. We maken onderscheid tussen kinder- en partneralimentatie.

Maar wat als uw ex-partner komt te overlijden? Dan stoppen de alimentatiebetalingen. Het kan zijn dat u hierdoor in de financiële problemen komt. Met een overlijdensrisicoverzekering, kunt u de kosten en uitgaven voor u en de kinderen blijven betalen.

Mogelijk krijgt u een uitkering na het overlijden van uw ex-partner

Als uw ex-partner overlijdt, komt u mogelijk in aanmerking voor een nabestaandenpensioen. Ook heeft u misschien recht op een uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet. Er is helaas ook een kans dat u deze uitkeringen niet krijgt.

Een overlijdensrisicoverzekering zorgt voor een extra bedrag om uw lasten op te vangen. Als u geen recht heeft op een nabestaandenpensioen of Algemene Nabestaandenwet (Anw)kan dit een prettige financiële aanvulling zijn.

Meer informatie over het nabestaandenpensioen en de Anw vindt u op  Mijnpensioenoverzicht.nl en SVB.nl. Uw pensioenuitvoerder en die van uw ex-partner kunnen u vertellen of u in aanmerking komt voor een nabestaandenpensioen. Het SVB kan u vertellen of u recht heeft op een Anw-uitkering.

Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Ook als u gaat scheiden, kan het slim zijn om een ORV af te sluiten. Zeker als u samen kinderen heeft, is het belangrijk om te bespreken wat er gebeurt als een van u overlijdt. U kunt een overlijdensrisicoverzekering ook afsluiten als u al gescheiden bent.

Door laten lopen

Loopt er al een ORV die wordt uitgekeerd wanneer u of uw ex-partner overlijdt? Dan is het een optie om deze niet te stoppen. U kunt de overlijdensrisicoverzekering misschien nodig hebben in de toekomst. Bijvoorbeeld om de studie van uw kind te betalen als u wegvalt. Of als de alimentatie stopt wanneer uw ex-partner overlijdt.

Wat moet u regelen?

Heeft u op dit moment een ORV? Bepaal dan samen met uw partner of u deze wilt behouden of stoppen. Als u nog geen ORV heeft, raden we u aan om u goed te laten informeren.

De waarde van de lijfrentes, spaarverzekeringen en andere verzekeringsproducten moet u verdelen. Let op: door belastingregels kan het ingewikkeld zijn hoe de verdeling moet plaatsvinden.

  • U woonde samen: Had u een samenlevingscontract waarin afspraken staan over de verdeling van de lijfrentes, spaarverzekeringen en/of andere verzekeringsproducten?  Dan hebben u en uw ex recht op wat u in dit contract hebt afgesproken.

  • U was getrouwd: U en uw ex-partner hebben allebei recht op de helft van lijfrentes, spaarverzekeringen en/of andere verzekeringsproducten. Maar u kunt in de huwelijkse voorwaarden iets anders hebben afgesproken. U kunt ook in het scheidingsconvenant een andere verdeling afspreken.

  • U had een geregistreerd partnerschap: U en uw ex-partner hebben allebei recht op de helft van de lijfrentes, spaarverzekeringen en/of andere verzekeringsproducten. Maar u kunt in de voorwaarden van uw partnerschap iets anders hebben afgesproken. U kunt ook in het verzoek om het partnerschap te ontbinden een andere verdeling afspreken.

Let op: indien u een lijfrenteverzekering heeft afgesloten, zal de waarde van deze verzekering verdeeld moeten worden. Dit betekent noodgedwongen een (gedeeltelijke) overdracht van de lijfrenteverzekering, hetgeen op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot belastingheffing leidt.

Omdat het oogmerk bij echtscheiding niet het behalen van een fiscaal voordeel zal zijn, heeft de wetgever besloten geen fiscale gevolgen te verbinden aan een verdeling in het kader van echtscheiding.

Een dergelijke overdracht kan zonder belastingheffing plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om een verdeling: het in tweeën delen van een verzekering, waarbij geen contanten vrijkomen. Dat is onder andere mogelijk door de twee delen voortaan op aparte polissen te administreren. Ons kantoor kan u hierbij van dienst zijn.